เกี่ยวกับเรา

about-img บริษัทสุวรรณภูมิ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นผู้นำและพัฒนาด้านบริการสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกชนิด รวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การวางแผนจัดการทางด้านการตลาด การขาย การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์

ปัจจุบัน บริษัทสุวรรณภูมิ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้รับการสนันสนุนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจัดทำและแจกจ่ายซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ผู้โดยสารชาว ต่างชาติเพื่ออำนวยคววามสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและยังได้สิทธิ ประโยชน์ต่างๆ รวมถึงความปลอดภัยระหว่างการมาพำนักใน ราชอาณาจักรไทย โดยมีบริการฟรีหมายเลขฉุกเฉิน 5 หมายเลขสำคัญ บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาและให้บริการอินเตอร์เน็ตภายใน พื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาค ทั้ง 5 แห่ง บริเวณผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานสมุย และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
นอกจากนี้ทางบริษัท ยังได้พัฒนาบริการ Russia Call Center *94544 เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวชาวในรัสเซียในการสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่องเที่ยวและบริการต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่คนไทยผู้เชี่ยวชาญภาษารัสเซีย